skupina B 96 (18 let)

Řidičské oprávnění skupiny B96 opravňuje jeho držitele k řízení těchto vozidel:
  • Jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg.

 

Skupina „B96" - jedná se o rozšíření rozsahu řidičského oprávnění pro skupinu B na jízdní soupravu složenou z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg.

V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č. “96“ = 96. Motorová vozidla skupiny B s přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg.

Pro skupinu "B96" postačuje složení tzv. „doplňovací zkoušky“ podle § 45b, odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb.,  resp. je povinná pouze doplňovací zkouška z jízdy.

 

Tato skupina je určena pro ty, komu postačuje řídit soupravu do 4250 kg.

 

Podmínky pro přijetí do výcviku:                                                   

  • řidičský průkaz skupiny B
  • zdravotní způsobilost
  • platná žádost o řidičské oprávnění
  • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
  • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů

 

Praktický výcvik

  • Žadatel se může podrobit výcviku v rozsahu dle dohody s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.