Přechod z jiné autoškoly

Do naší autoškoly přijímáme k výuce a výcviku i žáky z jiných autoškol. Při přechodu před ukončením výuky a výcviku je potřeba přinést s sebou původní Žádost o přijetí k výuce a výcviku a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (vydají Vám v autoškole, kde hodláte ukončit výuku a výcvik). Dále je potřeba přinést potvrzení o částečném absolvování výuky a výcviku (opět Vám vydá autoškola, kde chcete ukončit výuku a výcvik). Žákům, kteří absolvovali neúspěšně závěrečnou zkoušku, postačí pro přechod původní žádost o přijetí k výuce a výcviku a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.