Podmínky pro zahájení

Jak se přihlásíte?

Pokud se chcete přihlásit do naší autoškoly musíte splnit podmínky pro přijetí, které jsou stanoveny zákonem č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k ŘMV, ve znění pozdějších předpisů v  § 13 odst. 1:

 

1. podat písemnou žádost - Žádost o přijetí k výuce a výcviku (viz. níže)

2. doložit zdravotní způsobilost k ŘMV - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k ŘMV (viz. níže)

3. splnit podmínku věku pro příslušnou skupinu, přičemž výuku a výcvik lze zahájit již 18 měsíců před dovršením daného věku

4. nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu řízení (občan ČR podepíše čestné prohlášení na první straně Žádosti o přijetí k výuce a výcviku, cizinec na zvláštním formuláři viz. níže)

5. mít na území ČR obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studovat

  • obvyklé bydliště se dokládá:           1. občan ČR zpravidla občanským průkazem 

2. cizinec z EU potvrzením o přechodném pobytu z cizinecké policie

3. cizinec ze třetí země dlouhodobým vízem

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti musí potvrdit Váš praktický lékař. Na razítku lékaře musí být čitelné jméno lékaře a dále tam musí být uveden text "praktický lékař". Podle zákona č. 361/2000 Sb. smí Vaši žádost potvrdit registrující praktický lékař, lékař zařízení závodní preventivní péče nebo kterýkoli praktický lékař.

 

Pokud máte vyplněnou žádost o přijetí k výuce a výcviku a potvrzený lékařský posudek o zdravotní způsobilosti navštivte naši provozovnu.
Zde s Vámi domluvíme veškeré podrobnosti spojené se zahájením Vašeho kurzu.

 

Dokumenty k tisku:

  • žádost je nutné vytisknout oboustranně, tzn. na jeden list papíru vytisknout stranu 1+ stranu 2 !!!
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nesmí být starší 3 měsíců !!!

 

Žádost o přijetí k výuce a výcviku.pdf (1,9 MB)

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení MV.pdf (125411)

Čestné prohlášení.doc (29184)