skupina B (18 let)

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení:
 • Motorových vozidel, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg,
 • Vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou,
 • Vozidel zařazených do skupiny B1 (čtyřkolová motorová vozidla jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidle určených k přepravě zboží)
 • Tříkolových vozidel zařazených do skupiny A, jestliže držitel dosáhl věku 21 let

 

Podmínky pro přijetí do výcviku:                                                   

 • věk 18 let  (v den ukončení výcviku)
 • zdravotní způsobilost
 • platná žádost o řidičské oprávnění
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů
 • Rozšíření rozsahu skupiny B: Pro soupravu složenou z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg. Postačuje složení tzv. „doplňovací zkoušky“ podle § 45b,ods.3 zákona č. 247/2000 Sb. V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č. “96“.

 

 Výuka teorie

 • 5 vyuč. hodin:   výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 vyuč. hodiny: výuka teorie řizení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 vyuč. hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení
 

Praktický výcvik

 • 28 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 vyuč. hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy