skupina A (24 let)

Řidičské oprávnění skupiny A opravňuje jeho držitele k řízení těchto vozidel:
 • Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
 • Tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,
 • Opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 a A2,
 • Čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.


Podmínky pro přijetí do výcviku:

 • věk 24 let (věk 20 let v případě, že vlastníte řidičské oprávnění pro skupinu A2 nejméně 2 roky)
 • zdravotní způsobilost
 • platná žádost o řidičské oprávnění
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízenímotorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů
 • v případě, že žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 nejméně 2 roky skládá pouze tzv. doplňovací zkoušku

Ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce a platí pouze pro jízdu při sportovní soutěži.

 

Výuka teorie

 • Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 alespoň 2 roky. Teorii nemá povinnou.
 • Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 ani A1.

                        4 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozide

                        1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidl

                        2 vyuč. hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízd

                        1 vyuč. hodina: výuka zdravotnické příprav

                        1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

 • Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 méně než 2 roky nebo je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1

                        2 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel

                        1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla

                        1 vyuč. hodina: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

                        1 vyuč. hodina: výuka zdravotnické přípravy

                        1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

 

Praktický výcvik

 • Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 alespoň 2 roky. Může se podrobit výcviku v rozsahu dle dohody s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.
 •  Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 ani A1.

                        13 vyuč. hodin:  výcvik v řízení vozidla

                        1  vyuč. hodina: výcvik praktické údržby 

                        4  vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 • Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 méně než 2 roky nebo je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1

                        7 vyuč. hodin:   výcvik v řízení vozidla

                        1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby

                        2 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 

ulozto.cz/x3NicJU8/na-motorce-v-praxi-pdf Na motorce v praxi ... Manuál pro všechny, kteří si chtějí bezproblémově a dlouho užívat toho nejbáječnějšího koníčku na světě.