skupina AM (15 let)

Řidičské oprávnění skupiny AM opravňuje jeho držitele k řízení těchto vozidel:
 • Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1
 • Dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
 • Tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
 • Čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3  nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.

 

Podmínky pro přijetí do výcviku:

 • věk 15 let (v den ukončení výcviku)
 • zdravotní způsobilost
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
 • platná žádost o řidičské oprávnění
 • při věku do 15 let písemný souhlas zákonného zástupce notářsky ověřený

 

Výuka teorie

 • 4 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 vyuč. hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 vyuč. hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

 

Praktický výcvik

 • 13 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 

ulozto.cz/x3NicJU8/na-motorce-v-praxi-pdf  Na motorce v praxi ... Manuál pro všechny, kteří si chtějí bezproblémově a dlouho užívat toho nejbáječnějšího koníčku na světě.