skupina A2 (18 let)

Řidičské oprávnění skupiny A2 opravňuje jeho držitele k řízení těchto vozidel:
 • Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.
 • Opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1.

 

Podmínky pro přijetí do výcviku:

 • věk 18 let (v den ukončení výcviku)
 • zdravotní způsobilost
 • platná žádost o řidičské oprávnění
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů
 • při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

 

Výuka teorie

 • Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 alespoň 2 roky. Teorii nemá povinnou.
 • Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A1:
  • 4 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
  • 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  • 2 vyuč. hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 1 vyuč. hodina: výuka zdravotnické přípravy
  • 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení
 • Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 méně než 2 roky.
  • 2 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
  • 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  • 1 vyuč. hodina: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 1 vyuč. hodina: výuka zdravotnické přípravy
  • 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

 

Praktický výcvik

 • Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 alespoň 2 roky. Může se podrobit výcviku v rozsahu dle dohody s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.
 • Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A1.
  • 13 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
  • 1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby
  • 4 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
 • Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 méně než 2 roky:
  • 7 vyuč. hodin:   výcvik v řízení vozidla
  • 1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby
  • 2 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 

 

ulozto.cz/x3NicJU8/na-motorce-v-praxi-pdf Na motorce v praxi ... Manuál pro všechny, kteří si chtějí bezproblémově a dlouho užívat toho nejbáječnějšího koníčku na světě.